Facebok sdílet

Rychlá cesta ke štěstí

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi >> Rychlá cesta ke štěstí

RYCHLÁ CESTA KE ŠTĚSTÍ

Přítel nám poslal fascinující článek o silném vlivu, který na nás má vděčnost a pozitivní emoce. Působí nejen na nás osobně, ale také ovlivňují svět kolem nás. Protože meditujeme, víme jak mocná může být mysl a srdce, ale je hezké vidět to také podpořené vědeckým výzkumem, v tomto případě týmem na UCLA (Univerzita Kalifornie, v Los Angeles). Udělali kontrolní výzkum u 300 osob, z nichž někteří trpí depresí. Třetinu z nich požádali, aby napsali někomu dopis, vyjadřující vděčnost, alespoň jednou týdně po dobu tří týdnů. Tady jsou některé z jejich závěrů:

Postoj vděčnosti mění molekulární strukturu mozku, udržuje šedou hmotu funkční a udržuje nás zdravější a šťastnější. Když pociťujete štěstí, působí to na centrální nervový systém. Jste klidnější, méně podráždění, méně nepřátelští. Teď je to skutečně báječný způsob jak pracovat na svém pocitu zdraví.“

Zajímavé je zjištění, že to nemůžete předstírat, že se máte cítit vděční. Ti, kdo dělali cvičení jak se zbavit pocitu viny, měli v přední části mozku úplně jiný druh aktivity. U těch, jejichž dopisy vyjadřovaly opravdovou vděčnost, trvaly změny až tři měsíce. Tady je další citace z článku: „Jejich práce dokázala, že když osoba cítí skutečně pozitivní emoce, jako vděčnost, lásku, ocenění, srdce posílá tlukotem jiné informace, které určí jaký druh signálu je poslán do mozku.“

V učení Paramhansa Jóganandy je mnoho technik jako afirmace a zpěv, které působí přímo na naše srdce a mysl a pozvedají naše vědomí. My také víme, že naše vědomí působí daleko mimo nás.

Článek také cituje jeden výzkum ukazující, že cílená meditace snížila množství konfliktů ve válkou rozděleném Libanonu a jiný výzkum ukázal 25 % pokles míry kriminality v oblasti Washingtonu, když se 2500 meditujících zaměřilo na tuto oblast s tímto záměrem. 

Včera jsme ve čtyřech navštívili naše přátele, kteří měli právě narozené miminko. Později poznamenali, že z naší návštěvy cítili velký klid. Nesnažili jsme se o vytvoření pocitu klidu, ale byli jsme prostě v naší šťastné náladě. Magnetický vliv našich vědomí automaticky vyzařoval na ty, kdo byli kolem nás.

Zde je závěr článku: „Emoce a další faktory spojené s vědomím mají sílu proměnit náš vnitřní svět způsoby, kterým ještě zcela nerozumíme. Tato zjištění ukazují jak vědomí vlastně mění fyzický/hmotný svět a to už je ohromné. To potvrzuje myšlenku, že když můžeme změnit náš vnitřní svět vděčností, empatií, soucitem a meditací, můžeme také náš vnější svět udělat mírumilovnější.“

Po přečtení tohoto článku jsem začal s jednoduchým cvičením, které vám předávám jako doporučení. Na začátku meditace, když se obracím s prosbou k Mistrům naší linie, vědomě pociťuji vděčnost ke každému z nich za to co dali mně a mým přátelům. Je to úžasný způsob jak začít a ukončit den. Takže moje ponaučení s sebou je toto: Vděčnost je rychlá cesta ke štěstí a váš stav vědomí vyzařuje ke všem, s kým přijdete do styku. Buď vděčný, buď šťastný a konej dobro.

S vděčností Najasvámí Jyotish

celý text je na www.jyotishanddevi.org A Fast Track to Happiness 18.10.2019

P.S. V originálním anglickém textu je odkaz na článek o tomto výzkumu. 

Překlad: Libuše Majznerová   www.ananda-cr.cz

Zpět